back to homepage

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat do Ostravy ve dnech 13. až 15. 6. 2024 na společnou Česko-slovenskou konferenci s mottem: „Společně pro racionální a bezpečné užívání léčiv“. Organizací byla pověřena Česká společnost klinické farmakologie, konference se dále zúčastní za českou stranu Česká společnost experimentální a klinické farmakologie a toxikologie a Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti, za slo­ven­skou stranu Slovenská farmakologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farma­ceu­tic­kej spoločnosti a Slovenská toxikologická spoločnosť. Jako zvaný host vystoupí zástupci České odborné společnosti klinické farmacie. Součástí programu bude také konference Toxcon 2024. Konference proběhne ve zbrusu nových prostorách City Campusu Ostravské univerzity se špičkově vybavenými pracovišti a sálem s vynikající akustikou. Společenský večer proběhne v areálu tzv. „ostrav­ských Hradčan“ v areálu Dolních Vítkovic – Brick House.


prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
prezident konference
čestný předseda ČSKF

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
vice-prezident konference
předseda ČSKF

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
E-mail: klinfarm2024@guarant.cz

© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.