back to homepage

Podrobný program

Sympózium „Léčiva v těhotenství a při kojení“

Předsedající: L. Červený, I. Kacířová

L. Červený (Hradec Králové): Prostup léčiv placentou v experimentálních podmínkách

M. Grundmann (Ostrava): Prostup antiepileptik placentou v těhotenství

I. Kacířová (Ostrava): Prostup antiepileptik do mateřského mléka a organismu kojeného dítěte

Sympózium „Biologická léčba“

„Biologická léčiva používaná k léčbě roztroušené sklerózy“

Předsedající: M. Grundmann, P. Hradílek

P. Hradílek (Ostrava): Farmakoterapie roztroušené sklerózy

P. Matlak (Ostrava): Nové přístupy ve vývoji analytických metod používaných ke stanovení koncentrací biologických léčiv

D. Moškořová (Ostrava): TDM natalizumabu a okrelizumabu

„Biologická léčiva používaná v gastroenterologii a revmatologii“

Předsedající: D. Suchý, K. Urbánek

D. Suchý (Plzeň): Biologická léčiva používaná v revmatologii

K. Urbánek (Olomouc): Biologická léčiva používaná v gastroenterologii

4. Kardiovaskulární sympozium Otty Mayera staršího „Vývoj farmakoterapie chronického srdečního selhání“

Předsedající: M. Grundmann, J. Vítovec

J. Vítovec (Brno): Vývoj farmakoterapie chronického srdečního selhání

R. Uřinovská (Ostrava): Vývoj metod ke stanovení sérových koncentrací vybraných léčiv užívaných v léčbě chronického srdečního selhání

I. Kacířová, M. Lazárová, R. Uřinovská (Ostrava): TDM vybraných léčiv užívaných v léčbě chronického srdečního selhání

M. Grundmann, I. Kacířová, R. Uřinovská (Ostrava): Možnosti TDM v léčbě statiny

Sympózium „Farmakogenetika v klinické praxi“

Předsedající: O. Slanař, J. Juřica

J. Juřica (Brno): Farmakogenetika v psychiatrii

M. Grundmann (Ostrava): Stanovení fenotypu léčiv s použitím TDM

Kulatý stůl „Výuka farmakologie, klinické farmakologie a klinické farmacie“

Úvodní slovo

S. Mičuda (Hradec Králové) – farmakologie

K. Urbánek (Olomouc) – klinická farmakologie

J. Malý (Hradec Králové) – klinická farmacie

28th Interdisciplinary Toxicology Conference TOXCON 2024

E. Kmoníčková (Praha): Toxicita kadmia – stále aktuální téma (věnováno prof. Vladislavu Eyblovi)

V. Maier (Olomouc): Nové syntetické kanabinoidy

O. Soukup (Hradec Králové): Organofosforové inhibitory typu Novichok a účinnost stávajících antidot proti nim

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
E-mail: klinfarm2024@guarant.cz

© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.