back to homepage

Pre-kongres

„Terapeutické monitorování antibiotik v klinické praxi“

Datum: 12. 6. 2024
Čas: 14.00–17.00
Cena: 800 Kč (v případě účasti na celém průběhu řádného kongresu bude tato částka součástí řádného poplatku)
Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2024
Maximální počet účastníků: 30

Pre-kongres „Terapeutické monitorování antibiotik v klinické praxi“ bude věnován TDM antibiotik podle správné klinické praxe a bude Vás informovat o problematice mikrobiologické, analytické a farmakokinetické s ukázkami naší 40-leté praxe v této oblasti zahrnující více než 200 000 výkonů. Na závěr se dovíte i možnost predikce a diagnózy nefrotoxicity po podání různých antibiotik. Účastníci se budou moci zúčastnit i prohlídky laboratoří Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava. Tento postgraduální kurz je určen jak pro začínající pracovníky v oblasti TDM, tak i pro pracovníky pracující v této oblasti delší dobu.

Registrace na pre-kongres je možná přes on-line registrační formulář.

Program

Organizátor: prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. 

Prof. MUDr. Milan Kolář, CSc. (Olomouc): Co je nutné znát z mikrobiologie pro racionální terapii antibiotiky?

RNDr. Hana Brozmanová, CSc. (Ostrava): Analytické metody pro stanovení koncentrací antibiotik v krvi

Ing. Jiří Potůček jr. (Praha): TDM s využitím software MwPharm

Doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. (Ostrava): TDM aminoglykosidů, vankomycinu a karbapenemů v dospělé populaci

PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D. (Ostrava): TDM aminoglykosidů, vankomycinu a karbapenemů u dětí

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D. (Zlín): Terapeutické monitorování léčiv a glomerulární filtrace

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
E-mail: klinfarm2024@guarant.cz

© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.