back to homepage

Výbor

Čestné předsednictvo

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Jan Krkoška, MBA
Hejtman Moravskoslezského kraje

Mgr. Michal Mariánek, MBA
Člen rady statutárního města Ostravy

Organizační výbor

Prezident

prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Více-prezident

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Členové

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

PharmDr.  Milada Halačová, Ph.D.

PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

MUDr. David Suchý, Ph.D.

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

MUDr. Miroslav Verner

Programový výbor

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

RNDr. Michal Dubovický, Ph.D.

prof. RNDr. Soňa Fraňová, Ph.D.

prof. MUDr. Jozef Glasa, Ph.D.

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

PharmDr. Mária Göböová, Ph.D.

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.

prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D.

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

PharmDr. Anna Olejárová, Ph.D.

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

MUDr. Klára Soboňová, Ph.D.

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
E-mail: klinfarm2024@guarant.cz

© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.